Collectief

Arbeidsvoorwaarden collectief regelen of afspraken maken over medezeggenschap heeft belangrijke voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Op basis van ruim twintig jaar kennis en ervaring begeleid ik bedrijven in dit proces.

Arbeidsvoorwaarden

De afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger dan die in de wet. Zo wordt in de cao meestal een hoger loon afgesproken dan het minimumloon, of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Maar de afspraken mogen nooit in strijd zijn met de wet. Aan de slag met Collectieve Arbeidsvoorwaarden? Scohr ondersteunt bij het opstellen, samenvoegen of harmoniseren en toepassen daarvan.

Medezeggenschap

Voor bedrijven met meer dan vijftig werknemers is een Ondernemingsraad (OR) verplicht. Vanaf tien werknemers moet je een  personeelsvertegenwoordiging instellen als een meerderheid van het personeel daarom vraagt. Alle resultaten zijn beter als de onderlinge relatie goed is. Scohr ondersteunt bij groei van reactieve medezeggenschap naar proactieve medezeggenschap.

Een Ondernemingsraad oprichten of medezeggenschap naar een hoger niveau? Scohr verzorgt

  • OR begeleiding
  • Training
  • Trajecten met Directie, HR en OR
  • Begeleiding en uitvoering van onderhandelingen