Privacy Policy

dots Scohr
 1. Identiteit: Scohr
  Betrokkene: degene op wie persoonsgegevens betrekking hebben.
 2. Scohr verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
  a. Aangaan, uitvoeren en afhandelen van overeenkomst. Bij het niet verstrekken van de persoonsgegevens kan Scohr niet of onvolledig tot haar dienstverlening komen en zal zich dan ook het recht voorbehouden om de overeenkomst te ontbinden.
  b. Bedrijfsvoering, o.a. (re)marketing (online en offline acquisitie).
 3. Scohr verwerkt en gebruikt diverse persoonsgegevens:
  Reguliere persoonsgegevens: NAW, e-mailadressen, telefoonnummers, inhoud/bijlagen e-mails.
  b. Voor alle gegevens geldt dat Scohr deze niet langer dan noodzakelijk om de dienstverlening dan wel bedrijfsvoering uit te kunnen voeren zullen bewaren.
 4. Betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens die Scohr heeft op te vragen, in te zien, te laten rectificeren of wissen. Dit kan gedaan worden door een verzoek te sturen naar info@scohr.nl. Scohr zal binnen de wettelijke termijn van 30 dagen openheid van gegevens geven.
 5. Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
 6. De server van de webhost achter www.scohr.nl is gevestigd in Nederland. Gegevens worden dan ook niet naar andere landen verstrekt.
 7. De persoonsgegevens die Scohr verwerkt zijn te allen tijde direct met toestemming aan Scohr verstrekt dan wel via openbare bronnen tot stand gekomen. Die toestemming mag door betrokkenen ook weer worden ingenomen.

 

Versie 19-02-2020